MySQL

 

MySQL SELECT ALL DUPLICATES, aneb jak nalézt všechny duplicitní řádky

30.06.2008 19:20 | Komentářů: 47 | Autor: Roman Matěna
Čas od času by se Vám mohl hodit dotaz, který najde duplicitní názvy. Ať už ve fázi ladění, kdy chcete odstranit duplicity kvůli vazbě na referenční klíče nebo chcete uživateli nabídnout seznam duplicit v databázi pro další úpravy. Zjistit hodnotu, k...

Mysql pořadí řádku v dotazu, druhý díl, problém pořadí zpracování uživatelských proměnných

06.04.2008 17:02 | Komentářů: 192 | Autor: Roman Matěna
Článek navazuje na předchozí díl o zjištění pořadí řádků v dotazu pomocí uživatelských proměnných a řeší problémy, na které můžete s uživatelskými proměnnými narazit. Především rozvíjí příklad s předchozím a příštím článkem.

Mysql pořadí řádku v dotazu

05.04.2008 13:12 | Komentářů: 189 | Autor: Roman Matěna
Často se Vám může hodit údaj o pořadí řádku ve výsledku dotazu, např. pro různé statistiky a pořadníky soutěží, výsledkové listiny apod., ale hodit se bude i pro jiné úkoly jako zjištění dalšího záznamu, aniž bychom museli procházet tisíce záznamů v ...

MySQL capitalize first letter of first word, zvětšení prvního písmene prvního slova v mysql dotazu

04.04.2008 12:56 | Komentářů: 138 | Autor: Roman Matěna
Pokud jde jen o prezentaci dat, bude ve většině případů vhodnější použít css styl text-transform:capitalize, který zvětší první písmeno. Ale pokud potřebujete mít defaultně v databázi u několika desítek tisíc záznamů velké první písmeno, mohl by pomo...

MySQL database repair, jak opravit poškozenou databázi nebo špatně uzavřené tabulky, jak synchronizujete databáze?

02.04.2008 21:17 | Komentářů: 211 | Autor: Roman Matěna
Jestli už Vám někdy spadl server, vypli proud nebo máte z nějakého důvodu poškozené information_schema, mohl by Vám pomoci příkaz mysqlcheck.exe. Nevyřeší to všechny problémy, ale na běžné operace by mohl stačit. Nutností je ovšem přístup k serveru.

Proč nepoužívat sprintf() a setlocale() v případě ošetření mysql dotazů?

30.03.2008 21:51 | Komentářů: 42 | Autor: Roman Matěna
V případě, že používáte funkci setlocale, tak by se Vám ošetření vstupních hodnot mysql datazů pomocí příkazu sprintf nemuselo vyplatit.

Kopírování databáze v phpMyAdmin a jak jinak?

10.03.2008 19:30 | Komentářů: 182 | Autor: Roman Matěna
Jestliže máte databázi s provázanými integritními omezeními možná, že jste narazili na problém, kdy kopírování databáze v phpMyAdminu nefunguje. Nebo máte příliš velkou databázi a import není možný. Ale jak jinak to udělat?

položek 12-19 z 19 [2 / 2]
<<   [1] [2]