Adwords a DPH, jsem živnostník, jsem plátce DPH, jak se to účtuje?

Možná Vás překvapila věta na faktuře za služby Adwords, tedy reklamní služby poskytované společností Google. Služby, které jsou předmětem zhpětného účtování DPH, budou příjemcem účtovány v souladu s článkem 196 směrnice Rady 2006/112/ES.


V mém případě mám nárok na odpočet DPH a zároveň musím DPH odvést.

Podle uvedené směrnice se faktura účtuje v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty takto: Nákup zboží na řádky č. 220 a č. 320, v našem případě se jedná o nákup služeb, takže na řádky č. 230 a č. 330.