Automatické doplňování slov do pole a jak to vypnout, autocomplete off

Určitě najdete více důvodů proč nezobrazovat uživateli dříve vyplněné údaje do pole textu, tagu input. Vypnout takovou funkci je snadné.


S problémem nechtěného automatického vyplňování textu do inputu jsem se setkal na jednom mém miniprojektu.

Kdysi, když jsem dělal bakalářskou zkoušku z angličtiny, jsem si naprogramoval takový malý elearning. Aplikace je docela šikovná, funguje tak, že nabídne anglický text definice a očekává vyplnění slova, které definici vystihuje. Umí statistiky správně a špatně vyplněných definic, sleduje chybovost napříč lekcemi a celkovou úspěšnost, vyznačuje hranici úspěšnosti na 70% apod.

Je pochopitelné, že v tomto případě je maximálně nevhodné, aby uživatel viděl co zadal někdo jiný na stejném počítači nebo co zadal on sám v minulosti. V takovém případě by slovo viděl dříve než začne psát.

Stačí danému inputu nastavit atribut autocomplete="off", defaultně je totiž na on.

  1. <input type="text" name="text" autocomplete="off">