CURL, jak načíst obsah url, když nefunguje file_get_contents

Článek řeší úplné základy knihovny CURL. V první části seriálu o CURL je uveden jednoduchý příklad jak načíst externí stránku definovanou pomocí url, je to alternativa k příkazu file_get_contents.


Pokud z bezpečnostních důvodů máte na hostingu nastaveno allow_url_fopen na false, pak zjistíte, že nemůžete načíst obsah cizích stránek pomocí funkce file_get_contents. V takovém případě je vhodné použít knihovnu CURL.

CURL, ale může být další kámen úrazu a ne na každém hostingu je dostupný. Na následujících řádcích uvedu příklad jak načíst obsah url adresy pomocí této knihovny.

Jde o jednoduchou funkci, ve které otevřeme spojení na vzdálený obsah pomocí CURL. Příkaz curl_init() se použije pro iniciování práce s CURL a vrácení příslušného handleru spojení,   curl_setopt() slouží vždy k nastavení proměnných pro daný transfer, curl_exec() vyvolá spojení na základě nastavených parametrů a curl_close() uzravře celou práci s knihovnou.

  1. <?
  2. function curl_file_get_contents($url) {
  3. $c = curl_init(); // iniciuje práci s curl
  4. curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  5. curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);
  6. $contents = curl_exec($c);
  7. curl_close($c); 
  8. return $contents;
  9. }
  10. ?>

podobné články

27.06.2008XML-RPC přes CURL, aneb jak odeslat XML soubor vzdálené službě, když nemáme allow_url_fopen(40%)
01.12.2008Cron a kdo vlastně spouští skript? Démon v pozadí nebo uživatel v prohlížeči?(20%)
27.11.2008Cron a přesměrování, aneb jak na procesy v pozadí(20%)