Jak nabídnout soubor ke stažení v Nette

Nabídnout soubor ke stažení je běžná věc a určitě ji musí řešit každý, a jak to udělat elegantně v Nette framework.


Zdrojový kód ke stažení ContentDownloadResponse.php.txt

Pokud chcete nabídnout uživateli soubor ke stažení, potřebujete mu poslat sadu určitých hlaviček, o tom už jsem psal v článku Jak nabídnout soubor ke stažení.

V Nette s MVC to můžete udělat jednoduše a to za pomocí předdefinovaných typů responses. Najdete je v adresáři Nette/Application/Responses, stejné třídy mají na starost vykreslení stránky, přesměrování nebo json response apod.

Stačí na to jeden řádek.

 1. public function actionDownloadFile() {
 2.  $this->terminate(new DownloadResponse('/test.txt', 'jmenosouboru.txt', 'contenttype'));
 3. }

První parametr je cesta k souboru, druhý je název souboru, třetí je content typ, pokud nezadáte zvolí se automaticky application/octet-stream.

Ne vždy však potřebujete poslat ke stažení soubor, ale už vygenerovaný obsah. Aby jste ho nemuseli ukládat do souboru a pak následně načítat, udělal jsem si třídu ContentDownloadResponse.

Asi bude mít spousty chyb a nepřesností, ale funguje a pokud nedostatky najdete, díky za upozornění v diskusi. Celá třída ke stažení v ukázkách.

 1. class ContentDownloadResponse extends Object implements IPresenterResponse {
 2. /** @var string */
 3. private $content;
 4. /** @var string */
 5. private $contentType;
 6. /** @var string */
 7. private $name;
 8. /**
 9. * @param string content
 10. * @param string user name name
 11. * @param string MIME content type
 12. */
 13. public function __construct($content, $name, $contentType = NULL) {
 14. $this->content = $content;
 15. $this->name = $name;
 16. $this->contentType = $contentType ? $contentType : 'application/octet-stream';
 17. }
 18. /**
 19. * Returns the content of downloaded file.
 20. * @return string
 21. */
 22. final public function getContent() {
 23. return $this->content;
 24. }
 25. /**
 26. * Returns the file name.
 27. * @return string
 28. */
 29. final public function getName() {
 30. return $this->name;
 31. }
 32. /**
 33. * Returns the MIME content type of an downloaded file.
 34. * @return string
 35. */
 36. final public function getContentType() {
 37. return $this->contentType;
 38. }
 39. /**
 40. * Sends response to output.
 41. * @return void
 42. */
 43. public function send() {
 44. Environment::getHttpResponse()->setContentType($this->contentType);
 45. Environment::getHttpResponse()->setHeader('Pragma', "public");
 46. Environment::getHttpResponse()->setHeader('Expires', 0);
 47. Environment::getHttpResponse()->setHeader('Cache-Control', "must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
 48. Environment::getHttpResponse()->setHeader('Content-Transfer-Encoding', "binary");
 49. Environment::getHttpResponse()->setHeader('Content-Description', "File Transfer");
 50. Environment::getHttpResponse()->setHeader('Content-Length', mb_strlen($this->content));
 51. Environment::getHttpResponse()->setHeader('Content-Disposition', 'attachment; filename="' . $this->name . '"');
 52. echo $this->content;
 53. }
 54. }

podobné články

31.05.2008Jak nabídnout soubor ke stažení(100%)