Jak zjistit S-Rank pomocí XML-RPC

Článek popisuje zjištění S-Ranku ze serveru srank.seznam.cz pomocí vytvoření XML-RPC požadavku v programovacím jazyce php. Ovšem za podmínky, že Vám na serveru fungují XML-RPC služby. Většina současných hostingů je však podporuje.


Zdrojový kód ke stažení index.php.txtUkázky k nahlédnutí index.php.

Pro tvorbu tohoto skriptu byl inspirací tento tutoriál http://rank.webkitchen.cz/download, skript byl jen přepracován do XML-RPC.

Nejde o nic složitého, o něco jednodušší je zjištění GTPR (Google Toolbar PageRank) :). Bez dlouhého vykecávání, tady je skript. Jak zjistit S-Rank v php.

  1. <?
  2. $params = array("0", htmlspecialchars("http://www.webfaq.cz"), 0);
  3. $request = xmlrpc_encode_request("getRank", $params);
  4. $context = stream_context_create(array('http' => array('method'=>"POST",'header'=>"Content-Type: text/xml",'content'=>$request)));
  5. $file = file_get_contents('http://srank.seznam.cz', false, $context);
  6. $response = xmlrpc_decode($file);
  7. if ($response['status'] == 200) {
  8. echo (round($response['rank'] / 2.55,0)).'/100';   
  9. }
  10. ?>

Jde o vytvoření XML-RPC požadavku a odeslání na server srank.seznam.cz, odpovědí je pole obsahující dvě hodnoty: status a rank. Pokud je status 200, pak můžeme pracovat s rankem, ten se musí ještě vydělit hodnotou 2.55.