MSSQL MD5, rozdíly mezi MSSQL a MySQL

Článek ze série rozdílů mezi MySQL a MSSQL. Jak na hashovací funkce? Funkce MD5() na MSSQL nenajdete, alespoň ne jak jste zvyklí.


Úvodním článkem MSSQL UPSERT, INSERT INTO ... ON DUPLICATE KEY UPDATE jsem zahájil sérii článků o rozdílech mezi MySQL a MSSQL, které jsou pro mne jako zelenáče v MSSQL nové.

Dnes jsou na řadě hashovací funkce, pokud jste zvyklí na SELECT MD5('text'); tak v MSSQL nic takového nenajdete.

Zkusit to můžete pomocí funkce HashBytes, např. takhle:

  1. SELECT HashBytes('MD5',"testovací řetězec");  // výsledek je však v binární podobě a budeme ho muset převést na hex
  2. md5mssql:Ř<ţ6gţ‰¬˛ ]qJ
  3. bin2hex:d81b0f3cfe36675cfe89acb2205d714a
  4. md5mysql:d81b0f3cfe36675cfe89acb2205d714a