MSSQL create table if not exists, SQL SERVER 2005

Dalším dílem seriálu o rozdílech MySQL a MSSQL je vytváření tabulky jen v případě, že tabulka neexistuje. V MySQL snadné, v MSSQL musíme pátrat v metadatech.


Řešení problému v MySQL:

 1. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `table` (
 2. `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 3. `name` varchar(32) NOT NULL,
 4. PRIMARY KEY (`id`)
 5. )

a v MSSQL:

 1. IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[table]') AND type in (N'U'))
 2. BEGIN
 3. CREATE TABLE [dbo].[table] (
 4. [id] int NOT NULL,
 5. [name] varchar(32) NULL,
 6. PRIMARY KEY CLUSTERED ([id])
 7. )
 8. END