Mootools template engine 1

Když vytváříte v javascriptu složité html struktury, hodil by se nějaký template engine. Takový šablonovací systém pro javascript. Něco jako smarty v javascriptu. Trochu to zlehčuji, ale pro pochopení je to dobrý příklad.


Podobný javascriptový šablonovací systém už jsem v minulosti tvořil, ale protože většinu javascriptových věcí už píši v mootools framework, rozhodl jsem se postupně tento šablonovací systém přepsat do mootools.

Bude tady vznikat takový seriál. Pravděpodobně se s dalšími díly seriálu bude mootools template engine hodně měnit a budou přibývat jeho funkce.

První díl se věnuje funkci, která vytvoří z pole hodnot rozbalovací nabídku html select. Bude mít tři parametry, první je vstupní pole, druhé je vybraná hodnota a třetí parametr pole s dalšími vlastnostmi.

Takhle to vypadalo před mootools:

 1. function Template() {
 2. this.createCombo = function(itemsList, value, params) {
 3. var theSEL = document.createElement('SELECT');
 4. if (params) {
 5. if (params.constructor == Array) {
 6. if (params['onChange']) theSEL.onchange = new Function(params['onChange']);
 7. if (params['name']) theSEL.name = params['name'];
 8. if (params['id']) theSEL.id = params['id'];
 9. if (params['className']) theSEL.className = params['className'];
 10. }
 11. }
 12. this.createSelectOptions(theSEL, itemsList, value);
 13. return theSEL;
 14. };
 15. this.createSelectOptions = function(theSEL, itemsList, value) {
 16. for(t in itemsList) {
 17. var theOPT = document.createElement('OPTION');
 18. if (value==t) theOPT.selected = true;
 19. theOPT.innerHTML = itemsList[t];
 20. theOPT.value = t;
 21. theSEL.appendChild(theOPT);
 22. }
 23. };
 24. }
 25. Jednoduše pak v kódu můžeme vytvářet html select podle pole s hodnotami a dalšími porametry.
 26. var prms = new Array;
 27. prms['id'] = "idselectu";
 28. prms['name'] = "nameselectu";
 29. var htmlselect = Template.createCombo(["první option", "druhý option", "třetí a vybraný option"], 2, prms); 

Raději bych se věnoval řešení v mootools, formát vstupních parametrů se změní a vyřeší se některé problémy např. použití for (t in itemsList) pro pole, což není vhodné a může způsobit chyby:

 1. var MooTemplate = {
 2. htmlOptions: function(itemsList, key, params) {
 3. var tSEL = new Element('select', params);
 4. tSEL.adopt(this.__getHtmlOptions(itemsList, key));
 5. return tSEL;
 6. },
 7. __getHtmlOptions: function(itemsList, key) {
 8. var htmloptions=[];
 9. $each(itemsList, function(v, k){
 10. var params={'html':v, 'value':k}
 11. if (key==k) params.selected=true;
 12. htmloptions.push(new Element('option', params));
 13. }, this);
 14. return htmloptions;
 15. }
 16. }
 17. Pokud chci vytvořit select z pole, kde hodnota option je každý klíč pole a je vybrán řádek odpovídající parametru volám jen tuto funkci
 18. MooTemplate.htmlOptions(["první option", "druhý option", "třetí a vybraný option"], 2, {'id':"idselectu", 'name':"nameselectu"});