Mysql create/update timestamp, čas vložení a čas poslední úpravy položky

Jak řešíte čas vzniku a čas poslední úpravy řádku v tabulce? Řešení s jedním triggerem.


Ukázky k nahlédnutí createdUpdatedTime.txt.

K popsanému příkladu si můžete prohlédnout i test ke stažení.

Takhle to řeším já.

 1. DROP TABLE IF EXISTS test;
 2. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test` (
 3. `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 4. `name` varchar(100) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 5. `ditime` timestamp NULL DEFAULT NULL,
 6. `dutime` timestamp NULL DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 7. PRIMARY KEY (`id`)
 8. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;
 9. DROP TRIGGER IF EXISTS test_insert;
 10. DELIMITER //
 11. CREATE TRIGGER test_insert BEFORE INSERT ON test
 12. FOR EACH ROW BEGIN
 13. IF NEW.ditime IS NULL THEN
 14. SET NEW.ditime = NOW();
 15. END IF;
 16. END//
 17. DELIMITER ;

Problém je v tom, že chcete, aby časy se správně ukládali za těchto podmínek:

 1. update s definovaným date insert nebo date update, nebo obojí,
 2. insert s definovaným date insert nebo date update, nebo obojí,
 3. i v případě vynechání date insert nebo date update v sql dotazu.