Nastavení přes bitové operace

Jak jde jinak zapsat notoricky známý zápis

 1. foo($string, $options = array('upper' => true, 'trim' = true, 'html' => true))
Jde přepsat na
 1. foo($string, $options = UPPER | TRIM | HTML)


Základem je bitový operátor "|" "or" (http://www.php.net/manual/en/language.operators.bitwise.php). Principem je že každý bit reprezentuje zapnutou nebo vypnutou volbu nastavení.
 1. define('UPPER', 1); # 2^0 001
 2. define('TRIM', 2); # 2^1 010
 3. define('HTML', 4); # 2^2 100
Pro lepší pochopení uvedu příklad.
 1. UPPER | TRIM | HTML # vysledek bude 111 neboli 7
 2. 001
 3. 010
 4. 100
 5. ---
 6. 111
Jedna konstanta může zapnout i více voleb.
 1. 001
 2. 101
 3. ---
 4. 101
Bohužel tímto způsobem můžeme předávat volby které jsou jen typu bool.