Článek v rubrikách:

»Smetí
»Smetí » Nette smetí

Nette include: nevidí na okolní proměnné

NETTE SMETÍ! NETTE INCLUDE


forum.nettephp.com/cs/2943-promenna-se-nepromitne-do-inkludovane-sablony

ŘEŠENÍ:

{include template.phtml, 'promenna' => $neco}

případně připojit data do nějaké společné proměnné pro všechny šablony např. $template->data