Programátorské zkratky, aneb principy programátora ve zkratkách DRY, KISS, YAGNI a další

Než něco dělám měl bych si promyslet best practices a zohlednit to, v čem se spálili ostatní nebo naopak co ostatním pomohlo. To platí na každý obor. Programátoři však tyto principy zachycují v mnoha zkratkách.


KISS - Keep It Simple Stupid

Vždy jednej v souladu s kontextem a okolnostmi problému. Nekombinuj co není potřeba. Nedělej složitější to co není. Navrhni vždy řešení, které je efektivní v souladu s okolními podmínkami.

DRY - Don’t Repeat Yourself

Pokud něco děláš podruhé a používáš CTRL+C a CTRL+V je něco špatně! Neduplikuj kód, pokud jde něco vytknout před závorku udělej to! Využívej principy OOP.

YAGNI - You Ain’t Gonna Need It

Nestav nic co není potřeba. Dívej se do budoucnosti v rozumném horizontu. Zvaž jestli někdy využiješ přidanou funkci, zvaž jestli ti v budoucnu spíše nezkomplikuje život.

CoC - Convention over Configuration

Drž se konvencí, usnadňuje to orientaci v kódu a snižuje nutnost znát dokonale pozadí kódu. Programátor nemusí dělat zbytečná rozhodnutí, pokud se kód chová standardně podle očekávání. Není nutné se učit všechny konfigurační direktivy a postupy jak zajistit požadované chování.

Znáte ještě nějaké poučky, principy, kterými by se měl dobrý programátor řídit?

Snad FUBAR? Ale tady si nejsem jistý, někdo uvádí fucked up but all right, někdo fucked up beyond all repair, což se mi zdá, že je úplně jiný význa?