Regulární výraz bezpečné heslo, aneb jak testovat silná hesla

RegExp strong password je celkem běžnou záležitostí, ale přesto si s tím řada programátorů nedokáže poradit. Tady je jeden návrh mého řešení jak testovat heslo s jedním velkým písmenem, jedním číslem a minimálně 8 znaky. A také způsob jak takové heslo vytvořit.


Na tento článek mne přivedl jeden kolega a způsob jakým tento problém řešil. Jeho řešení ukazuji v následujícím příkladě.

Stanovené podmínky:

 1. minimálně 8 znaků
 2. minimálně jedno velké písmeno
 3. minimálně jedno číslo
 1. function checkPwd($pwd) {
 2. if (strlen($pwd)<8) return false; 
 3. if (!preg_match("~[a-z]+~", $pwd)) return false;
 4. if (!preg_match("~[A-Z]+~", $pwd)) return false;
 5. if (!preg_match("~[0-9]+~", $pwd)) return false;
 6. return true;
 7. }

Bohužel nechtěl mi věřit, že to lze zapsat jedním regexpem a tak musel vzniknout tento článek.

Moje Řešení

 1. $password=array("SuperSilneHeslo2009", "supersilneheslo2009", "supersilneheslo", "Supersilneheslo2009", "su2009", "Su2009");
 2. function checkPass($p) {
 3. $regexp="/^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(.){8,}$/";
 4. if (preg_match($regexp, $p)) return true;
 5. else return false;
 6. }
 7. foreach($password as $p) {
 8. if (checkPass($p)) echo $p." ...OK";
 9. else echo $p." ...BAD";
 10. echo "<br/>";
 11. }

Vyzkoušejte funkčnost sami.

A jak takové heslo automaticky vytvořit?

 1. function createPassword($length) {
 2. $chars="234567890abcdefghijkmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
 3. $i=0;
 4. $password="";
 5. while ($i <= $length) {
 6. $password.=$chars{mt_rand(0,strlen($chars))};
 7. $i++;
 8. }
 9. return $password;
 10. }
 11. $password = createPassword(8);
 12. echo "Your 8 character password is: $password";

Pro další informace doporučuji seriál na intervalu, zejména tyto články Perl-compatible regulární výrazy v PHP - tvrzení v praxi, podmíněné subvýrazyPerl-compatible regulární výrazy v PHP - lokální modifikátory, tvrzení a manuál php preg_match.

UPDATE 22.1.2009

Cílem tohoto článku nebylo vytvořit generátor bezpečných hesel a nebyl na něj kladen důraz, avšak na základě příspěvků v diskusi je potřeba původní kód přehodnotit.

Výsledek generátoru nezaručuje splnění všech daných podmínek a je tedy nutné výsledné heslo ještě doplnit o tři dané podmínky.

 1. // funkce vytvoří pole o unikátních náhodných číslech v rozsahu $count
 2. function uniqueRand($min, $max, $count) {
 3. // nutno doplnit ochrany typu min>max, count>(max-min) apod. to neni v prikladu reseno
 4. $arr=array();
 5. for ($i=0;$i<$count;$i++) {
 6. do {
 7. $r=mt_rand($min, $max);
 8. } while(in_array($r, $arr));
 9. $arr[$i]=$r;
 10. }
 11. return $arr;
 12. }
 13. function createPassword($length) {
 14. $chars="1234567890abcdefghijkmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
 15. $i=0;
 16. $password="";
 17. while ($i <= $length) {
 18. $password.=$chars{mt_rand(0,strlen($chars))};
 19. $i++;
 20. }
 21. // a ještě náhodně nahradíme malé, velké písmeno a číslo v řetězci
 22. $arr=uniqueRand(0, $length, 3);
 23. $password{$arr[0]}=chr(mt_rand(48, 57));
 24. $password{$arr[1]}=chr(mt_rand(65, 90));
 25. $password{$arr[2]}=chr(mt_rand(97, 122));
 26. return $password;
 27. }
 28. $password = createPassword(8);
 29. echo "Your 8 character password is: $password";