Select max row group by, jak zjistit řádek s maximální hodnotou pro určitý příznak?

Tento článek popisuje techniku mysql dotazu, kterým získáme řádek s maximální hodnotou pro určitý příznak (sloupec). Určitě jsou i jiné způsoby, ale takhle to řeším já. Snad diskuse ukáže další přístupy.


Tento weblog je hlavně o praktických ukázkách, takže nejjednoduší bude ukázat na příkladu, který to řeší.

Obzvláště vhodné ukázky jsou různé tabulky statistik, např. web o kontinentální hokejové lize KHLpro a statistiky bodování jednotlivých týmů tabulky týmů. Kámen úrazu tkví v tom, že první příčky obsazují vítězové jednotlivých divizí.

Tudíž potřebujeme z tabulky vybrat týmy a řádky s jejich statistikami u těch, kteří v jednotlivých divizích mají maximální score, tedy prvním krokem bude GROUP BY divize.

Nebudu zdržovat a uvedu přímo, řešení.

 1. $q="SELECT t.*, ts.*
 2. FROM ".TB_TEAM_SCORE." as ts
 3. JOIN ".TB_TEAM." as t ON (t.IDteam=ts.IDteam)
 4. WHERE (IDdivision, season, score) IN
 5. (
 6. SELECT t.IDdivision, ts.season, max(score)
 7. FROM ".TB_TEAM_SCORE." as ts
 8. JOIN ".TB_TEAM." as t ON (t.IDteam=ts.IDteam)
 9. WHERE ts.season='".KHLpro::getActualSeason()."'
 10. GROUP BY t.IDdivision
 11. )
 12. ORDER BY score DESC
 13. LIMIT 4";

Snad není potřeba vysvětlovat jednotlivé konstanty a intuitivně se dopátráte jejich významu.

Analogicky samozřejmě dojdeme k nejmenší hodnotě apod.

Určitě je spousty dalších způsobů, např. tabulky joinovat. Pokud tedy v diskusi budou nějaké návrhy na další způsoby, rád je do tohoto článku přidám.