Článek v rubrikách:

»PHP
»Javascript

Zpětně lomítko \ \ a FCKeditor nebo jak používat zpětné lomítko, když je výstup formuláře v nějaké fázi ošetřen pomocí příkazu stripslashes

Typicky vstupy do databáze jsou ošetřeny příkazem addslashes a výstupy pak naopak příkazem stripslashes, ale co když tam to zpětné lomítko opravdu chceme? Stejně se chová FCKeditor při přepínání mezi zdrojovým kódem a wysiwyg.


Pro případy ošetření výstupu formulářů postačí pro chtěná zpětná lomítka používat html entitu, tedy \. Pak nebude zobrazení lomítka ohroženo běžnými operacemi s textem, které se provádí před a po ukládání textu do databáze.

Jiný problém je s FCKeditorem, který defaultně tuto html entitu nahrazuje za zpětné lomítko, je potřeba vyřadit tuto html entitu ze zpracování FCKeditoru.

Musíme editovat soubor fckconfig.js v kořenovém adresáři instalace FCKeditoru. Potřebujeme přidat příkaz s touto syntaxí FCKConfig.ProtectedSource.Add(/\/);, nevýhodou je, že zpětné lomítko nebude vidět ve WYSIWYG módu. Přidávat musíme zpětné lomítko do zdroje textu, jinak WYSIWYG mód převede \ na &amp#92;, nebude to pak html entita zpětného lomítka.

Dosud jsem lepší způsob nenašel, pokud najdu určitě se podělím.